Privacy verklaring

Ilse Hetterscheid Fotografie, gevestigd te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://ilsehetterscheid.nl, email: info@ilsehetterscheid.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ilse Hetterscheid Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website, in correspondentie en of persoonlijk contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Ilse Hetterscheid Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
-Ter voorbereiding op jullie fotoreportage, geslacht en leeftijd zijn nodig om in te kunnen schatten welke werkwijze passend is
– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Wil je de betreffende gegevens niet delen met Ilse Hetterscheid Fotografie ?. Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen communiceren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ilse Hetterscheid Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ilse Hetterscheid Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ilse Hetterscheid Fotografie) tussen zit. Ilse Hetterscheid Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Hosting website, Contact formulier wordt opgeslagen in back-up
-Email Hosting, Contact formulier en email worden opgeslagen in back-up
-Boekhoudprogramma, NAW gegevens en bankrekening nr worden gedeeld i.v.m. aanmaken facturen en inlezen bankafschriften
-Accountant, Adres gegevens worden gedeeld door middel van inzage in facturen
-Eventuele leveranciers, bij directe levering rechtstreeks aan de klant (wat zelden voorkomt) worden adresgegevens gedeeld i.v.m. aflevering van de goederen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Je persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na de samenwerking. Je foto’s worden bewaard tot minimaal zes maanden na de samenwerking en maximaal 2 jaar. Je gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord, zoals op mijn computer, back-up als wifi verbinding.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Ilse Hetterscheid Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ilse Hetterscheid Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilse Hetterscheid Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ilsehetterscheid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ilse Hetterscheid Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ilse Hetterscheid Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ilsehetterscheid.nl. Ilse Hetterscheid Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres ; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

 

 

 

Ilse Hetterscheid Fotografie

Doetinchem, Gelderland

kvk 09219671

info@ilsehetterscheid.nl